Bijstandsgerechtigden letterlijk in beweging brengen

Stel dat bijstandsgerechtigden zelf veel meer de regie in handen mogen nemen, heeft dat dan effect op het vinden van betaald werk? En welke rol spelen sport en vitaliteit daarbij? De gemeente Den Helder wilde dat onderzoeken en vroeg Bureau Goals hiervoor een programma te ontwikkelen. De pilot loopt binnenkort ten einde, de resultaten zijn bemoedigend.

Bureau Goals bestaat sinds 2010, vertelt directeur Rogier Beliën. Als opleidingsdocent deed hij jarenlange ervaring op in het ontwikkelen van sportonderwijsprogramma’s. Vanuit zijn passie voor sport en onderwijs besloot hij zeven jaar geleden voor zichzelf te beginnen. Inmiddels zijn ze bij Bureau Goals met z’n vijven en werken ze aan uiteenlopende opdrachten voor verschillende opdrachtgevers in het onderwijs en de sportwereld. ‘Tot onze opdrachtgevers behoren ROC’s en hogescholen, maar we werken bijvoorbeeld ook voor NOC/NSF, de tennisbond KNLTB en de hockeybond KNHB. We adviseren sport- en onderwijsorganisaties, ontwikkelen onderwijsprogramma’s en denken mee over de kwaliteit ervan.’

Link met sport en vitaliteit

Enige tijd geleden kwam Rogier in contact met de gemeente Den Helder. Daar werkte men met een aantal programma’s om bijstandsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. ‘In veel gevallen moesten de deelnemers een aantal stappen doorlopen, waarbij ze zelf echter weinig regie in handen konden of mochten nemen. De gemeente wilde onderzoeken of dat ook anders kon. Bovendien hadden ze nog geen programma dat een overduidelijke link had met sport en vitaliteit, en men was ook benieuwd naar het effect daarvan,’ aldus Rogier.

Meer regie in handen

Bureau Goals werd gevraagd een programma te ontwikkelen en er werd een pilot gestart onder een groep van dertien bijstandsgerechtigden. ‘Centraal staat dus dat de klant veel meer regie krijgt en dat er meer wordt uitgegaan van de positieve instelling van de deelnemers,’ vertelt Rogier. ‘Een duidelijke mindshift, omdat het vaak de gemeente was die aan het roer stond.’

Drie componenten

Het door Bureau Goals ontwikkelde programma bestaat uit drie componenten. Ten eerste zijn er trainingen die de deelnemers helpen bij vragen als: Wat vinden werkgevers belangrijk? Hoe presenteer je jezelf? Kortom, hoe word ik een goed werknemer? De tweede component laat de deelnemers nadenken over de vraag: Wat heb ik nodig om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten? Rogier: ‘Dat kan het volgen van een opleiding zijn, maar ook een abonnement op de sportschool om fitter te worden, of het behalen van het rijbewijs. Dit vereist een andere insteek van de gemeente, omdat er uiteindelijk budget moet worden uitgetrokken om de deelnemers een opleiding te laten volgen of een sportabonnement te vergoeden, wanneer hun plan door de commissie wordt goedgekeurd.’ Ten slotte brengt de derde component van het programma de groep letterlijk in beweging, vertelt hij. ‘Met z’n allen gaan we een stuk wandelen of een stukje hardlopen. Lekker bewegen in de buitenlucht. Het mooiste is wanneer de groep zo homogeen is, dat een gezamenlijke sport-teamprestatie mogelijk wordt.’

Energie

De groep is een half jaar lang bijeengekomen en binnenkort loopt de pilot op z’n eind. De deelnemers zijn enthousiast. Het letterlijk bezig zijn met vitaliteit geeft de mensen energie, zegt Rogier. Reacties die hij te horen heeft gekregen, variëren van: ‘Ik krijg werkelijk weer de regie in mijn leven terug,’ tot: ‘Eindelijk heb ik weer een doel in mijn leven.’ De eerste ervaringen van deelnemers zijn zo positief, dat de gemeente Den Helder de intentie heeft uitgesproken om in het najaar een tweede groep te starten.

Successen

En verder? Zijn er al successen geboekt? ‘Van de elf deelnemers zijn er nu twee die naar betaald werk gaan, maar dat was misschien ook wel zonder het programma gebeurd,’ antwoordt Rogier. ‘Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken, daarvoor zou je over een half jaar nog eens naar de groep moeten kijken.’ Succes betekent voor de deelnemers op dit moment dus ook het vinden van een werkervaringsplek en het mogen starten van een aansluitende opleiding.

Iedereen positief

Toch kan er al wel een eerste succesje gevierd worden, besluit hij. ‘Bij trajecten voor bijstandsgerechtigden zie je dat de groep na verloop van tijd uit elkaar valt, zo begrijp ik. Mensen komen plotseling niet meer opdagen, om wat voor reden dan ook. Maar dat was bij deze groep niet het geval. Bijna niemand is afgehaakt, iedereen bleef positief. En als het een keer tegenzat, pepten ze elkaar op, waardoor ze uiteindelijk toch weer doorgingen. Die groepsdynamiek heb ik als erg positief ervaren.’


Klik hier voor meer informatie over onze (VR) trainingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een VR training voor het sociaal domein?

* verplichte velden
« terug naar Blog