VR Training Huisbezoek 9 juni 2018

UITNODIGING

Zaterdag 9 juni a.s.

van 09.30 – 16.30 uur (binnenkomst vanaf 09:00)

De eerste Virtual Reality (VR) Training is, in samenwerking met Femke Schol, werkelijkheid geworden en dat willen we graag met jullie delen! Daarom nodigen we jullie bij deze van harte uit om deel te nemen aan deze VR Training Huisbezoek.

Het programma ziet er als volgt uit;

09:00 Binnenkomst met koffie/thee
09:30 Start VR Training Huisbezoek
12:45 Lunch
13:30 Vervolg VR Training Huisbezoek
16:30 Evaluatie en afsluiting incl. drankje

O.a. de volgende onderwerpen worden besproken;

  • Voorbereiding

In het eerste deel van de training wordt aandacht besteed aan het feitenonderzoek en dossieronderzoek, de afweging of het huisbezoek het instrument is dat op dat moment ingezet mag en/ of moet worden, de praktische voorbereiding van het huisbezoek en de persoonlijke veiligheid van de medewerkers. Essentieel bij inzet van een huisbezoek is dat de voorbereiding correct en volledig heeft plaatsgevonden.

  • Het huisbezoek

Tijdens het tweede deel van de training word je door middel van de VR bril meegenomen naar een huisbezoek dat uitgevoerd wordt. Hierdoor is de beleving en interactie in de huisbezoek situatie groot. Verschillende situaties zullen achteraf ook gezamenlijk worden geanalyseerd.Je zult je bewust worden van (en gaan oefenen met) ‘Zien en interpreteren’. Niet alles wat je ziet is wat het lijkt en sommige voorwerpen zijn niet logisch in combinatie met het profiel van de cliënt.

Daarnaast wordt geoefend met ‘Gespreksvoering’ waarbij de professionele houding jegens cliënten centraal zal staan.

Medewerkers kunnen zich ongemakkelijk voelen bij ‘het huisbezoek’ als onderdeel van hun takenpakket. Daarom zal stilgestaan worden bij eventuele persoonlijke dilemma’s en belemmerende gedachten en mogelijkheden om die anders te benaderen.

  • Verslaglegging

In het laatste deel van de training wordt aandacht besteed aan de vereisten aan de rapportage. De voorbereiding daarvan komt gedurende de gehele dag op verschillende momenten aan bod net als het inplannen van tijd, voor het onderzoek maar ook de afronding daarvan.

Beschikbaarheid

Vanwege de trainingscapaciteit is het maximaal aantal deelnemers voor deze training 12 personen. Bij de inschrijving  zijn we daarom genoodzaakt het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” te hanteren.

 

Locatie

De Roskam
Plein 25
3991 DL
Houten
030-637 12 54
http://www.deroskam.com

Meld je aan!

We horen graag uiterlijk 5 juni of je wel of niet aanwezig bent.

Heb je vragen of interesse? Mail of bel ons gerust!
info@professionals-qlub.nl, 023-5621299

Tot dan!

Het PQ Team

« terug naar Agenda