Gebiedsregisseur: vraagbaak voor inwoners en ondernemers

In steeds meer gemeentes zijn wijkmanagers, gebiedsregisseurs of gebiedsmanagers werkzaam. Wat houdt de functie eigenlijk in? We vroegen het aan Han Eshuijs, gebiedsregisseur in Bergen.

Han Eshuijs is sinds 1 januari gebiedsregisseur in de gemeente Bergen. Veel grotere gemeentes kenden zo’n functie al langer, voor Bergen is de functie nieuw. ‘Gemeentes werken steeds meer van buiten naar binnen,’ licht Han toe. ‘Vroeger vertelde de gemeente haar inwoners gewoon wat goed voor hen was, maar de laatste jaren wordt de rol van de gemeente steeds meer faciliterend.’

Participatiesamenleving

Hij vervolgt: ‘We gaan steeds meer toe naar een participatiesamenleving, waarbij de gemeente een van de participanten is. Als gebiedsregisseur heb ik vooral een verbindende functie. Ik ben verantwoordelijk voor het in stand houden van bestaande verbindingen en het leggen van nieuwe contacten met inwoners, ondernemers en organisaties. We zijn erg alert op initiatieven die in de samenleving geopperd worden ter bevordering van de leefbaarheid en de sociale cohesie. Als gemeente kijken wij hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren.’

Mondiger

De samenleving wordt steeds mondiger, stelt Han. ‘Wanneer er in de gemeente bijvoorbeeld plannen zijn voor bijvoorbeeld woningbouw of andere ontwikkelingen in de openbare ruimte, dan hebben veel inwoners daar een mening over en die willen ze graag laten horen.’ Dat levert weleens strubbelingen op. ‘Als gebiedsregisseur probeer ik de verschillende partijen dan op één lijn te krijgen en fungeer ik als vraagbaak.’

Out-of-the-box denken

Daarnaast heeft hij regelmatig te maken met inwoners die met een initiatief rondlopen en daarmee op hem afstappen. ‘Zo was er een inwoner die graag een bloemenperk wilde aanleggen in een deel van het gemeentegroen in zijn wijk. Wij hadden daar als gemeente nog geen beleid voor, maar we moeten ook leren om meer out-of-the-box te denken, en dus hebben we dit aangejaagd. De initiatiefnemer kreeg zo’n twaalf buurtbewoners achter zich die wilden meehelpen met de aanleg en het onderhoud. Uiteraard was er ook een groep die in eerste instantie wat minder enthousiast was. Ik ben met deze mensen in gesprek gegaan en uiteindelijk is er in goed overleg een overeenkomst opgesteld en konden de initiatiefnemers met onze toestemming aan de slag.’

Samen iets in gang zetten

Onlangs kwam Han in contact met de Stichting Welzijn Bergen die de eenzaamheidsproblematiek meer onder de aandacht wil brengen. ‘De Stichting Welzijn Bergen heeft de opdracht om samen met ons in sociale wijkteams de leefbaarheid en de sociale gezondheid van een wijk mede vorm te geven, en het ontdekken en bestrijden van eenzaamheid is daar onderdeel van. Bij dit soort initiatieven schuif ik dan ook graag aan. Ik bracht de Stichting in dit geval in contact met een partij die hier al veel ervaring mee heeft en denk nu mee met de initiatiefnemers hoe ze verder kunnen. Op deze manier kunnen we samen iets in gang zetten.’

Draagkracht

Han meent dat het belangrijk is mensen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leefomgeving: ‘Wanneer inwoners zelf iets bedacht hebben en daarin steun vinden bij de gemeente, creëer je draagkracht.’ Natuurlijk is niet alles mogelijk, voegt hij daaraan toe. ‘Wij hebben een open oor voor de wensen en klachten van inwoners, maar we kunnen uiteraard niet overal in meegaan. De gemeente is er immers voor het algemeen belang; mensen redeneren vaak vanuit hun eigen belang.’


Klik hier voor meer informatie over onze (VR) trainingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een VR training voor het sociaal domein?

* verplichte velden
« terug naar Blog