Gemeente Hoorn on Tour

Hoorn on tour

De gemeente Hoorn heeft plannen voor pop-updienstverlening; verschillende plekken verspreid over de stad, waar de gemeente op bepaalde tijdstippen aanwezig is om de burger optimaal te bedienen. ‘Wij willen zo goed mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van onze inwoners.’

De gemeente Hoorn is constant bezig met het verder ontwikkelen en verbeteren van haar dienstverlening, vertelt Ester den Boestert, teammanager Dienstverlening Frontoffice bij de gemeente Hoorn. ‘Een aanzienlijk deel van onze dienstverlening is tegenwoordig gedigitaliseerd, maar het persoonlijke aspect willen we zeker niet uit het oog verliezen. Niet voor niets luidt ons motto: Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig.’

Rondrijden

‘Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van onze inwoners,’ vervolgt Ester. Zo ontstond het idee van pop-updienstverlening, waarbij de gemeente op wisselende locaties aanwezig is om de burger optimaal te bedienen. Ester: ‘Het idee is om met een bus van de gemeente rond te gaan rijden en verschillende wijken aan te doen. Maar voordat het zover is, willen we eerst de behoeften van onze inwoners uitgebreid onderzoeken.’

’s Avonds of in het weekend

Binnenkort gaat de gemeente onderzoeken of die behoefte aan persoonlijke dienstverlening dichter bij huis inderdaad leeft bij de Hoornse bevolking. ‘We willen graag weten wat onze klanten precies willen,’ zegt Ester. ‘Misschien willen de meeste mensen wel het liefst ’s avonds of in het weekend bij de gemeente terecht kunnen. Dan gaan we de tijden van onze pop-ups daar mogelijk op aanpassen. Maar ook als blijkt dat de klant heel andere wensen heeft dan wij nu vermoeden, nemen we dat ter harte. We doen het uiteindelijk om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen.’

Specifieke behoeften

Het idee is om te starten met twee producten – rijbewijzen en paspoorten – en de pop-updienstverlening langzaam uit te breiden naar meer disciplines. ‘We willen daarbij ook inspelen op de behoeften die in specifieke wijken heersen,’ vertelt Ester. ‘In wijken met veel jonge gezinnen kunnen we ons bijvoorbeeld actief richten op kersverse ouders. In andere wijken worden misschien juist veel parkeervergunningen uitgegeven, of wordt vaker bijzondere bijstand aangevraagd.’

Mobiel stadhuis

Ester vervolgt: ‘Het voornaamste doel is de afstand tot de burger letterlijk te verkleinen. We pakken het eerst klein aan, maar stukje bij beetje kunnen we zo een mobiel stadhuis worden. Het kan ook zijn dat we uiteindelijk niet kiezen voor een bus, maar dat we op bepaalde tijden zitting nemen in de bibliotheek of in een verzorgingshuis. We timmeren op dit moment niets dicht, alles is nu nog mogelijk. Half maart gaan we op “safari” en onderzoeken bij onze doelgroepen welke behoefte er leeft. Het is de bedoeling dat we na de zomer met de uitvoering van start gaan.’


Klik hier voor meer informatie over onze (VR) trainingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een VR training voor het sociaal domein?

* verplichte velden
« terug naar Blog