“Het is een continu leerproces, waarbij ik ook mijn collega’s kan betrekken”

Als medewerker Bezwaar en Beroep is Lex Collignon al jarenlang met de Professionals Q’lub verbonden. Het is een fascinerend speelveld, vindt hij: Burger en overheid die elkaar in een bezwaar- of beroepsprocedure tegenkomen, elk met hun eigen belangen, en daarboven de wet die uiteraard altijd leidend is. In dit blog vertelt hij daarover.

Sinds 1 januari 2015 houdt Lex Collignon zich voor de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk bezig met de afhandeling van bezwaarschriften en beroepszaken. En dat is ontzettend boeiend, vindt hij. Wat maakt het werk voor hem zo interessant? ‘Enerzijds zijn het de contacten met mijn collega’s,’ antwoordt hij. ‘Wanneer er een bezwaarschrift binnenkomt, ga ik daar altijd eerst mee terug naar de klantmanager. Ik vraag hem of haar er nog eens naar te kijken en erover na te denken of het bezwaarschrift aanleiding geeft om het eerdere besluit te herzien. Vervolgens gaan we er met elkaar over in discussie. En dat maakt het interessant, want zo kun je van elkaar leren.’

Continu leerproces

Lex kan bogen op een ruime praktijkervaring. ‘Ik ben jarenlang teamleider geweest en weet precies wat er speelt in die wereld. Die ervaring neem ik natuurlijk mee en daarmee kan ik mensen wat leren. Dat vind ik leuk. Maar omgekeerd gebeurt het natuurlijk ook. Ik leer zelf ook van collega’s. Bovendien: ook situaties waarbij de rechtbank in beeld komt zijn erg leerzaam. De rechter kijkt in de regel ook weer anders naar een situatie. Mijn werk is in feite een continu leerproces waaraan ik niet alleen zelf deelneem, maar waar ik ook mijn collega’s bij kan betrekken.’

Binnen de mogelijkheden van de wet

‘De Participatiewet biedt mogelijkheden om te individualiseren,’ vervolgt Lex. ‘Dan moet je dus kijken of er van die mogelijkheid gebruik is gemaakt. Als er een afwijzende beslissing komt, dan schrijft de Algemene Wet Bestuursrecht voor dat je de aanvrager in de gelegenheid moet stellen om daar wat van te vinden. En dat wordt nog weleens vergeten. Ik zeg altijd tegen klantmanagers: ‘Wees open naar de klant en leg uit waarom je tot dat besluit bent gekomen.’ Als de klant het beter snapt, voorkom je wellicht ook een bezwaarprocedure. Zo’n boodschap is niet leuk, dat snap ik ook wel, maar je ontkomt er natuurlijk niet aan dat er bepaalde regels gelden waar iedereen zich aan moet houden. Het enige wat je kunt doen is binnen de grenzen de mogelijkheden opzoeken die de wet je biedt.’

Spanningsveld

En dat zorgt soms voor een spanningsveld, zegt hij. Hoe hij daarmee omgaat? ‘O, heel pragmatisch hoor,’ is zijn antwoord. ‘Ik zal je een voorbeeld geven. Stel dat ik van mening ben dat een beslissing onjuist is en dat een klant wél recht heeft op een uitkering. Dan heb ik de bevoegdheid om te zeggen dat de klantmanager zijn besluit moet herzien. Ja, dat is dictatoriaal en daarom ga ik ook altijd naar de desbetreffende medewerker toe. Zodat ik kan uitleggen waarom ik er zo tegenaan kijk. Dat werkt in dat soort situaties gewoon het beste.’

Met de billen bloot

Volgens Lex moeten klantmanagers ervan doordrongen zijn dat een bezwaarprocedure hét moment is om volledige heroverweging te maken. ‘Het kan zelfs zover gaan dat mensen tijdens een zitting van de Commissie Bezwaarschriften met bewijsstukken komen die ze nooit eerder hebben aangeleverd. En die zal je dan toch mee moeten nemen in je afweging en dat zou weleens tot een heel ander besluit kunnen leiden. Soms reageren collega’s dan met ‘Kon hij daar nu niet eerder mee komen?’ Maar het is soms ook gewoon een kwestie van vertrouwen. Want laten we eerlijk zijn, het is vaak heel ingrijpend voor mensen als ze met de billen bloot moeten voor een klantmanager. Het heeft heel veel impact op hun privésituatie. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen altijd alles meteen wil vertellen. Daar mag soms best wat meer begrip voor opgebracht worden.’

 


Klik hier voor meer informatie over onze (VR) trainingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een VR training voor het sociaal domein?

* verplichte velden
« terug naar Blog