Integraal

Tijdens deze VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

 

Tijdens deze verkorte VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Professionals in wijkteams krijgen steeds meer te maken met de zware (multi-) problematiek van de burger. Iedereen die in het Sociaal Domein met mensen werkt komt ethische vraagstukken tegen. Als gevolg hiervan worden de professionals geconfronteerd met lastige dilemma’s. Er spelen bij een ethisch dilemma vaak vele belangen: van de burger, van de gemeente en betrokken organisaties en natuurlijk de professional zelf.
>>meer informatie

“Het project ‘Goud delven’ richt zich op professionalisering op alle niveaus. Het gaat uit van de basis van het werk: de contacten met cliënten en wel op zo’n manier dat de inbreng van de cliënt optimaal aan bod komt terwijl de werkwijze van de professional inzichtelijk wordt voor collega’s en bijdraagt aan de ‘body of knowledge’ in de instelling. Het project zet ook duidelijk in op actie- en handelingsonderzoek dat handelen, leren en onderzoeken combineert”. – Citaat Marie Kamphuis stichting
>>meer informatie