Jeugd

Tijdens deze VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Tijdens deze verkorte VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Ook mogelijk in samenhang met de Participatiewet en Wmo
Op deze actualiteitendag gaan we het hebben over het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet en de raakvlakken van de Jeugdwet met andere wetten binnen het Sociaal Domein.
>>meer informatie

De training ‘effectief communiceren met volwassenen en kinderen’ heeft als uitgangspunt de Gordon methode. De Gordon methode leert je om op een prettige en duidelijke manier met elkaar te communiceren.
>>meer informatie

Als medewerker Klanten Contact Centrum (KCC) Sociaal Domein ben je het eerste telefonische aanspreekpunt voor vragen en ideeën van de burger. Je gaat in gesprek met de burger en achterhaalt wat de behoefte van de burger is, je bent op zoek naar de vraag achter de vraag. Je informeert op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Je geeft uitleg over de processen die volgen op de gestelde hulpvragen.
>>meer informatie

Wat doe je als professional als je vermoedt dat een cliënt mogelijk mishandeld wordt? Hoe te handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is vaak een moeilijke afweging.
>>meer informatie

Mantelzorgers staan regelmatig voor moeilijke keuzes, morele dilemma’s. Hierbij spelen persoonlijke waarden en normen een rol. Voor professionals speelt ook mee dat het eigen, professionele handelen soms op gespannen voet komt te staan met de wensen van de mantelzorgers en/of de zorgontvanger.
>> meer informatie