Programma 

Profile Dynamics
Profile dynamics is een methode om inzicht te krijgen in drijfveren, potenties en talenten en om te leren deze beter te benutten. Met deze inzichten ervaren mensen meer werkplezier en behalen betere resultaten, zowel op individueel niveau als in teamverband.

8-daagse basiscursus Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De opleiding biedt handvaten aan (beginnend) Wmo consulenten en beoogt een stevig fundament te leggen voor het uitvoeren van deze functie. Het doel is het bijbrengen van de nodige kennis, maar zal zich daarbij ook sterk richten op de vaardigheden die nodig zijn om de kennis in de praktijk te brengen, een kwalitatief gesprek te voeren, indicaties te stellen en – samen met de burger – naar passende oplossingen te zoeken.

2-daagse cursus Participatiewet en Jeugdwet (KCC niveau)
Tijdens deze cursus worden de meest recente ontwikkelingen binnen de Participatiewet (PW) en de Jeugdwet besproken. Hiermee wordt een scherp beeld verkregen van de relatie tot de overige wetten binnen het sociaal domein.

1-daags actualiteitencollege Wmo (vindt plaats aan het einde van de leergang)
Op deze actualiteitendag bespreken we de wijzigingen in wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en de nieuwste jurisprudentie.

E-learning
Korte video’s over de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet geven heldere uitleg over soms complexe zaken. Zo heb je 24/7 de beschikking over actuele wetgeving. Middels een persoonlijke pagina kun je jouw kennis zelf monitoren en testen.

1-daagse VR training Huisbezoek
Tijdens deze training is ‘het huisbezoek’ het hoofdonderwerp als onderdeel van een onderzoek naar rechtmatige verstrekking van de uitkering.

1-daags training Fraudealertheid met actrice
De visie van de alertheid en het bepalen van de rechtmatigheid is gericht in de training op een zo efficiënt mogelijke wijze signalen van misbruik/oneigenlijk gebruik te herkennen

1-daagse VR training Omgaan met emotie en agressie
Tijdens deze training wordt o.a. stilgestaan bij de werking van het stressmechanisme en hoe je in spannende situaties je rust kunnen bewaren. Daarnaast wordt  geoefend in het toepassen van deze vaardigheden met een trainingsacteur, zodat de stap van ‘begrijpen’ naar daadwerkelijk ‘kunnen’ is gemaakt.

7-daags ontwikkeltraject GROENEWEGEN
Dit ontwikkeltraject dat is ontwikkeld in samenwerking met GROENEWEGEN richt zich op ambtenaarschap 21e eeuw waarbij persoonlijke veerkracht, rolflexibiliteit en denken in netwerken centraal staan.

3-daagse training Motiverende gespreksvoering
Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering wat zich met name richt op communicatie en waarbij ‘samenwerking’ centraal staat.