Leergang

Krapte arbeidsmarkt
Steeds meer bedrijven hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de overheid. Het gevolg van deze krappe arbeidsmarkt is dat bedrijven op zoek gaan naar oplossingen, door bijvoorbeeld te investeren in het zelf opleiden van werknemers.

 Leergang PW, Wmo en Jeugdwet
Voor alle drie de domeinen binnen de sociale zekerheid is een leergang ontwikkeld, namelijk leergang Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Hiermee wordt nieuw talent opgeleid voor de functie van junior consulent. Aangezien de professional in dienst treedt van de gemeente, bepaalt de gemeente de voorwaarden bij selectie. Dat geldt ook voor het salaris. Tevens wordt door het aanstellen van een praktijkbegeleider bij de gemeente de ‘couleur locale’ door de gemeente zelf verzorgd.

Ambtenaarshap 21e eeuw
Naast individuele coaching en de opleiding op het gebied van wet- en regelgeving en specifieke beroepsvaardigheden bieden we in samenwerking met GROENEWEGEN een ontwikkeltraject aan dat gericht is op het ambtenaarschap 21e eeuw.

De belangrijkste drie kenmerken die wij zien in een ambtenaar van de 21e eeuw zijn:

  • Persoonlijke veerkracht, bijvoorbeeld positief om weten te gaan met politieke en organisatieontwikkelingen.
  • Rolflexibiliteit, denken en handelen vanuit de bedoeling en dus doen wat nodig is om doelen te bereiken in plaats van doen wat de functie voorschrijft.
  • Denken in netwerken, situaties aanpakken door het betrekken van diverse partijen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.

Deze drie kenmerken komen in het programma terug door onze focus op Persoon, Rol en Organisatie (P.R.O.).