Participatiewet

De VR training ‘Huisbezoek’ is een interactieve en praktijkgerichte training waarbij gebruik wordt gemaakt van virtual reality (VR). Het hoofdonderwerp is het ‘huisbezoek’ als onderdeel van een onderzoek naar een rechtmatige verstrekking van de uitkering.
>>meer informatie

Tijdens deze VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Tijdens deze verkorte VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Ook mogelijk in samenhang met de Wmo en Jeugdwet
Op deze actualiteitendag bespreken we de wijzigingen in wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en de nieuwste jurisprudentie.
>> meer informatie

In deze cursus worden alle relevante onderwerpen van de Participatiewet (PW) op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt.
>> meer informatie

In deze cursus worden alle relevante onderwerpen van de Participatiewet (PW) die betrekking hebben op jongeren tot 27 jaar op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. Naast de inhoudelijke onderwerpen besteden we ook aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen (WSF, WTOS en Wajong).
>>meer informatie

In deze cursus worden alle voor re-integratieprofessionals relevante onderwerpen van de Participatiewet op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. Naast de algemene uitgangspunten van de Participatiewet ligt de nadruk op de onderwerpen die te maken hebben met de financiële kant van de uitvoering van de bijstandsverlening. Tevens besteden we op hoofdlijnen aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen en de inkomensondersteunende voorzieningen.
>> meer informatie

In deze cursus worden alle voor re-integratieprofessionals relevante onderwerpen van de Participatiewet op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. Naast de algemene uitgangspunten van de Participatiewet behandelen we op hoofdlijnen de onderwerpen die te maken hebben met de financiële kant van de bijstandsverlening. De nadruk ligt op de onderwerpen die te maken hebben met re-integratie en toeleiding naar werk, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de re-integratie van personen met een arbeidsbeperking. Tevens besteden we op hoofdlijnen aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen en de inkomensondersteunende voorzieningen.
>> meer informatie

In deze cursus worden alle belastingaspecten die bij de uitvoering van de Participatiewet een rol spelen behandeld.
>> meer informatie

In deze cursus worden alle relevante aspecten van de Boetewet behandeld. De Boetewet is sinds 1 januari 2013 weer teruggekeerd bij de bijstandsverlening. De regels zijn inmiddels door uitspraken van de Centrale Raad van beroep danig gewijzigd. Begrippen als opzet, grove schuld en verminderde verwijtbaarheid hebben hun intrede gedaan. Er wordt naast inhoudelijke aspecten ook aandacht besteedt aan de procedure die bij het boetebesluit moet worden gevolgd. Hierbij spelen bijvoorbeeld de functiescheiding en het zwijgrecht een belangrijke rol.
>> meer informatie

De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidstelsel. Dat betekent dat eerst een beroep moet worden gedaan op andere voorzieningen binnen de sociale zekerheid. Het is dus van groot belang kennis te hebben van de hoofdlijnen van deze voorliggende voorzieningen zodat niet onnodig bijstand wordt verleend waar het niet nodig is. Recht op voorliggende voorzieningen kunnen bij de bijstandsaanvraag aanwezig zijn maar kunnen ook tijdens de uitkering ontstaan bij wijziging van omstandigheden.
>> meer informatie

Als medewerker Klanten Contact Centrum (KCC) Sociaal Domein ben je het eerste telefonische aanspreekpunt voor vragen en ideeën van de burger. Je gaat in gesprek met de burger en achterhaalt wat de behoefte van de burger is, je bent op zoek naar de vraag achter de vraag. Je informeert op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Je geeft uitleg over de processen die volgen op de gestelde hulpvragen.
>>meer informatie

Het doel van de workshop is het bespreken van de taken van de Uitkeringsadministratie en de afdeling Debiteuren met als doel de samenwerking te verbeteren. Tevens is het van belang meer van elkaars werk te weten in verband met de vervanging bij het telefonisch spreekuur. Hierbij is er ook sprake van enige verdieping op de onderwerpen die daarbij ter sprake komen.
>> meer informatie

In deze cursus worden bepaalde, met de opdrachtgever afgesproken, onderwerpen nader behandeld. Dit kan gaan over bijvoorbeeld inkomen en vermogen, de gezamenlijke huishouding, fraudealertheid, terugvordering en verhaal e.a.
>> meer informatie

Ben jij momenteel bezig met de (voltijd) opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening maar zou je graag in deeltijd willen studeren om daarnaast praktijkervaring op te doen als junior klantmanager bij een gemeente? Mogelijk kunnen wij je daarbij helpen!
>> meer informatie

In deze cursus worden bepaalde, met de opdrachtgever afgesproken, onderwerpen nader behandeld. Dit kan gaan over bijvoorbeeld inkomen en vermogen, de gezamenlijke huishouding, fraudealertheid, terugvordering en verhaal e.a.
>> meer informatie

In deze workshop worden alle relevante aspecten van de Bijzondere Bijstand en de andere Inkomensondersteunende voorzieningen behandeld.
>>meer informatie