Sociale wijkteams: breed ontwikkelen is een must!

PQ-sociale-wijkteams3

De transities in het sociale domein hebben geleid tot ingrijpende veranderingen, niet in de laatste plaats voor medewerkers van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. André de Winter is teammanager van acht sociale teams van de BUCH-gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo. ‘Als lid van het sociale team ben je generalist in vraagverheldering,’ zegt hij. Een brede ontwikkeling is daarom een must.

‘Per 1 januari 2015, toen de Jeugdwet zijn intrede deed en de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente kwam te liggen, zijn in de vier BUCH-gemeenten sociale teams ingericht,’ vertelt André de Winter. ‘Bij ons vallen daar zowel Werk en Inkomen, Wmo als Jeugd onder. Daarnaast bestaan onze sociale teams uit een aantal vaste partners waaronder maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties en de stichting MEE, vaak aangevuld met een wijkverpleegkundige en een praktijkondersteuner huisarts.’

Generalist in vraagverheldering

Door de decentralisaties is er binnen de gemeente tegenwoordig uitgebreide kennis nodig van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. André: ‘Wij zeggen altijd: in het sociale team ben je generalist in vraagverheldering. Je moet de situatie in zijn geheel beoordelen, op alle leefdomeinen. Om eventuele problemen te kunnen signaleren en een juiste afweging te kunnen maken of je deze problemen zelf kunt oplossen of dat je beter kunt doorverwijzen naar een collega met expertise op een ander vakgebied, moet je in elk geval globale kennis hebben van de andere wetten.’

De vraag achter de vraag

Als lid van het sociale team wordt er dus nogal wat van je verwacht. ‘Absoluut,’ beaamt André. ‘Ten eerste is het van belang dat je de vraag achter de vraag kunt vinden. Wat is de precieze problematiek? Daar kom je alleen maar achter door goed door te vragen. Als iemand bijvoorbeeld een inkomensprobleem heeft, is er vaak meer aan de hand. Voor een goede probleemanalyse moet je vaak de hele gezinssituatie in kaart brengen. Wat ligt er nu eigenlijk ten grondslag aan het feit dat iemand zijn inkomen is kwijtgeraakt? Vaak zie je dat er in zo’n geval ook schuldenproblematiek is. En schulden kunnen weer effect hebben op het gezinsleven, waardoor er spanningen ontstaan, waarvan kinderen soms de dupe worden. Al dat soort zaken spelen mee.’

Breed ontwikkelen

Om op zo’n niveau te kunnen functioneren, is een brede ontwikkeling van de teamleden noodzakelijk. Hoe wordt dat in de BUCH-gemeenten georganiseerd? André: ‘Voor het onderdeel vraagverheldering huren we externe experts in. Professionals uit het vak, die de teamleden opleiden. De kennis van de verschillende domeinen doen we op door intern van elkaar te leren. Specialisten op het gebied van Wmo en Jeugd leiden hun collega’s Participatiewet op en andersom.’

Andere kijk op de problematiek

‘Bovendien doen we regelmatig aan casuïstiek,’ vervolgt André, ‘waarbij we als groep met elkaar bespreken welke aanvragen er binnenkomen en wie de vraag oppakt. Dat is een enorme pre, want een welzijnsorganisatie of maatschappelijk werk kijkt vaak heel anders naar de problematiek dan dat wij dat vanuit de gemeente doen.’

Vroegtijdig signaleren

André besluit: ‘De belangrijkste missie van een sociaal team is leren vroegtijdig te signaleren, zodat problemen kunnen worden opgelost als ze nog klein zijn. Dan is de oplossing immers vaak veel eenvoudiger.’


Klik hier voor meer informatie over onze (VR) trainingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een VR training voor het sociaal domein?

* verplichte velden
« terug naar Blog