Actualiteitencollege Wmo 2021

op aanvraag online / op locatie gevorderd 1 dag 269,- / 1.695,-

Actualiteitencollege Wmo

Tijdens het Actualiteitencollege Wmo richten we ons op de meest recente ontwikkelingen binnen de Wmo 2015. Wat zijn de consequenties van de Wmo 2015? Met welke nieuwe doelgroep hebben we te maken? En welke raakvlakken liggen er met de andere decentralisaties; de Jeugdwet en de Participatiewet (PW). Maar ook met de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. We gaan in op actuele jurisprudentie en recente (wets)wijzigingen.

Tijdens dit college komen de volgende onderwerpen aan bod:

Doel

Het doel van deze actualiteitendag is deelnemers op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen binnen de Wmo 2015 en het in kaart brengen van raakvlakken met de PW en de Jeugdwet.

Duur

Dit college duurt 1 dag

Voor wie?

Deze training is geschikt voor wmo-, beleids- en kwaliteitsmedewerkers en andere professionals van gemeenten met als aandachtsgebied het sociaal domein.

Werkwijze

Hoewel er veel kennis wordt overgedragen tijdens deze dag, heeft deze training een interactief karakter. Cursisten worden aangemoedigd mee te denken, vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. Theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten, waardoor besproken kennis meteen kan worden toegepast. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de ervaring en expertise van alle aanwezige cursisten, om ook van elkaar te kunnen leren.

Resultaat Actualiteitencollege Wmo

Na afloop van deze dag bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en heeft en een scherp beeld van de relatie tot de overige wetten binnen het sociaal domein.

Data

Eerstvolgende mogelijkheid: op aanvraag (meer info via info@professionals-qlub.nl)
Incompany mogelijk op aanvraag

Prijs

€ 269,- per persoon excl. BTW, incl. digitaal studiemateriaal
€ 1.695,- incompany op locatie excl. BTW, incl. digitaal studiemateriaal

Vragen over Actualiteitencollege Wmo?

Neem contact met ons op;
Mail: info@professionals-qlub.nl
Bel: 023-56 212 99
Of chat met ons rechts onderin 🙂