Basiscursus Wmo consulent

op aanvraag online / op locatie alle niveaus 10 dagen en praktijkexamen 269,- / 1.695,- per dag

Basiscursus Wmo consulent

Tijdens de Basiscursus Wmo consulent staat de Wmo consulent centraal. De Wmo consulent vormt de schakel tussen de gemeente en haar bewoners. De Wet maatschappelijke ondersteuning beoogt mensen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname in de maatschappij, waarbij het streven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft wordt de wmo consulent ingeschakeld. De consulent onderzoekt samen met de burger hoe het eigen netwerk kan worden benut en welke mogelijkheden de gemeente biedt. Indien nodig kan er ondersteuning worden geïndiceerd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een hulpmiddel als een rolstoel, een woonvoorziening, begeleiding waaronder dagbesteding en ambulante begeleiding, of persoonlijk vervoer. Het is de taak van de wmo consulent om tot een indicatie te komen en passende ondersteuning in te zetten.

Tot de taken van de wmo-consulent behoort:

Alle relevante onderwerpen betreffende de basiskennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals het juridisch kader, de verschillende voorzieningen en veel voorkomende ziektebeelden komen aan bod. De training richt zich op deze onderwerpen als basis voor passende kennis. Echter staat het leren van de vaardigheid om een goed gesprek te voeren, waarin de vraag wordt verhelderd, vooral centraal.

Doel

Het doel van de training is het verwerven van de juiste basiskennis om te werken met de Wet maatschappelijke ondersteuning en consulenten in staat stellen de juiste informatie te verwerven in het (keukentafel)gesprek.

Duur

De training bestaat uit 10 lesdagen en een praktijkexamen

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor (startende) Wmo consulenten of mensen die zich (om)scholen tot dit vak.

Studiemateriaal

Verstrekt tijdens cursus

Resultaat Basiscursus Wmo consulent

Na deze training bent u in staat zelfstandig:
– een keukentafelgesprek te voeren;
– een gespreksverslag te schrijven;
– een indicatie te stellen;
– relevante informatie te verzamelen en eigen kennis uit te breiden.

Data

Eerstvolgende mogelijkheid: op aanvraag (meer info via info@professionals-qlub.nl)
Incompany mogelijk op aanvraag

Prijs

€ 269,- per persoon per dag excl. BTW, incl. digitaal studiemateriaal
€ 1.695,- per dag incompany op locatie excl. BTW, incl. digitaal studiemateriaal

Vragen over Basiscursus Wmo consulent?

Neem contact met ons op;
Mail: info@professionals-qlub.nl
Bel.: 023-56 212 99
Of chat met ons rechts onderin 🙂