De 10 vuistregels AVG en het Pettenvraagstuk (Wmo en Jeugd)

op aanvraag online / op locatie gevorderd 1 dag 269,- / 1.695,-

Inhoud

In vrijwel elk wijkteam vervullen medewerkers meerdere taken. De medewerker heeft als het ware meerdere petten op. En bij elke pet kan een ander juridisch kader passen voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vereniging van verschillende taken en rollen binnen één functie leidt in de praktijk regelmatig tot vragen en discussie tussen medewerkers en tussen organisaties die bij een wijkteam betrokken zijn. Dit vraagstuk is in de praktijk ‘het pettenvraagstuk’ gaan heten.

Bij samenwerking met andere professionals uit verschillende disciplines kunnen spanningen en dilemma’s ontstaan over de vraag of en welke persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden tussen professionals. Bijvoorbeeld doordat vanuit verschillende verantwoordelijkheden andere inschattingen gemaakt worden over de noodzaak om bepaalde gegevens uit te wisselen. Hierbij speelt vaak de vraag hoe het uitwisselen van persoonsgegevens zich verhoudt tot de professionele geheimhoudingsverplichtingen.

Als persoonsgegevens worden uitgewisseld, spreekt het voor zich dat deze moeten kloppen. Dit betekent onder andere dat feiten en meningen gescheiden worden. De uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens, met de criteria dat gegevens alleen mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de eigen taakvervulling, de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, de rechten van de betrokkenen en de wetgeving waarin de professionele geheimhoudingsverplichtingen zijn vastgelegd, bieden kaders voor het handelen.

De 10 vuistregels AVG sluiten aan op, maar zijn geen samenvatting van deze wetgeving. Ze zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in situaties waarin dilemma’s en spanningen zich voor kunnen doen. De vuistregels komen ook niet in de plaats van bestaande beroeps- en meldcodes. Ze vormen een aanvulling daarop. Deze vuistregels zijn gericht op een goede samenwerking met oog voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Doel

Tijdens deze interactieve training gaan we ons verdiepen in de AVG, de 10 AVG vuistregels en het Pettenvraagstuk. We gaan met de onderwerpen aan de slag en maken daarbij veel gebruik van praktijkgerichte casuïstiek.

Duur

Deze training duurt 1 dag

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals  binnen het Sociaal Domein

Studiemateriaal

Verstrekt tijdens de les

Resultaat

Na het volgen van de training:

Data

Eerstvolgende mogelijkheid: op aanvraag (meer info via info@professionals-qlub.nl)
Incompany mogelijk op aanvraag

Prijs

€ 269,- per persoon excl. BTW, incl. digitaal studiemateriaal
€ 1.695,- incompany op locatie excl. BTW, incl. digitaal studiemateriaal

Heb je vragen?

Neem contact met ons op;
Mail: info@professionals-qlub.nl
Bel: 023-56 212 99
Of chat met ons rechts onderin 🙂