• Basiscursus Wmo consulent

  De wmo consulent vormt de schakel tussen de gemeente en haar bewoners. De Wet maatschappelijke ondersteuning beoogt mensen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname in de maatschappij, waarbij het streven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. lees verder
  op aanvraag online / op locatie alle niveaus 10 dagen en praktijkexamen 269,- / 1.695,- per dag
 • Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld

  Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem. Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving en eist meer dodelijke slachtoffers dan het criminele circuit. lees verder
  op aanvraag alle niveaus 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Trainingsdag Wmo (kennismaking)

  Na het volgen van deze training heb je inzicht in wat de Wmo inhoudt en hoe er in de uitvoering van de Wmo te werk gegaan wordt. lees verder
  op aanvraag online / op locatie alle niveaus 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Verkorte training Wmo consulent

  In deze 5-daagse training met aansluitend een examen worden de kennis en vaardigheden aangeleerd die je nodig hebt om als Wmo consulent aan de slag te gaan. lees verder
  op aanvraag online / op locatie gevorderd 5 dagen + examen (circa 45 min.) 269,- / 1.695,- per dag

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!