Vitaliteit

Tijdens deze VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

 

Tijdens deze verkorte VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

 

De training ‘effectief communiceren met volwassenen en kinderen’ heeft als uitgangspunt de Gordon methode. De Gordon methode leert je om op een prettige en duidelijke manier met elkaar te communiceren.
>>meer informatie

Motiverende gespreksvoering kan worden ingezet ten behoeve van duurzame gedragsverandering en kan worden ingezet voor verschillende doeleinden. De training is gericht op de basistechnieken van motiverende gespreksvoering met als doel de intrinsieke motivatie van de ander aan te spreken.
>>meer informatie

Om echt goed samen te kunnen werken is het noodzakelijk elkaar goed te leren kennen. Wie kan wat en bij wie kan ik waarvoor terecht? Weten wie welke ervaring en deskundigheid meebrengt, maar ook de visies, competenties en voorkeuren van collega’s kennen en kunnen benutten. Wat doe je zelf, en wat doe je samen?
>>meer informatie

Vitaliteitsmanagement heeft betrekking op het bevorderen van vitaliteit in de context van werk. Steeds meer bedrijven en organisaties streven naar een vitale organisatie: een energieke, wendbare, duurzame organisatie met geïnspireerde werknemers die plezier hebben in wat ze doen. En wie wil dit nu niet? Dit begint bij vitale medewerkers, mensen die zich fit voelen, op hun plek zitten, in goede balans zijn (werk-privé) en voldoende uitdaging ervaren. Naast de verantwoordelijkheid van mensen zelf, heeft ook de organisatie waar zij werken hier een aandeel in.
>>meer informatie

Positieve gezondheid is een nieuwe en bredere kijk op gezondheid en benadert gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het betreft een holistische benadering welke aansluit bij het gedachtegoed binnen het huidige zorg-systeem.
>>meer informatie