Actualiteitencollege Jeugdwet 2019 (ook mogelijk in samenhang met Participatiewet en Wmo)

Inhoud van het college

Op deze actualiteitendag Jeugd gaan we het hebben over het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet en de raakvlakken van de Jeugdwet met andere wetten binnen het sociaal domein. We hebben het over het kwaliteitskader Jeugd en over de rol van de wijkteams mbt de jeugdhulpverlening. Ook komen er actualiteiten binnen de Jeugdwet aan bod.

Tijdens dit interactieve actualiteitencollege Jeugd komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De Jeugdwet
 • Raakvlakken Jeugdwet met andere wetten binnen het sociaal domein
 • Het Kwaliteitskader jeugd
 • Beroepscode en Tuchtrecht Jeugdprofessionals
 • Sociale wijkteams en Jeugd
 • Actualiteiten, bijvoorbeeld:
  1. Eerste evaluatie Jeugdwet in grote lijnen
  2. Verandering persoonlijke verzorging Jeugd
  3. Wetswijziging woonplaatsbeginsel Jeugd

Doel van college

Het doel van de training is gezamenlijk geïnformeerd te worden over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot Jeugd. Om vervolgens op een interactieve manier over deze onderwerpen in gesprek te gaan.

Duur van college

Dit college duurt 1 dag

Voor wie?

Dit college is geschikt voor beleids- en kwaliteitsmedewerkers en andere professionals van gemeenten met als aandachtsgebied het sociaal domein.

Werkwijze tijdens college

 • Kennisoverdracht plenair middels PowerPoint
 • Door interactieve benadering delen van kennis en ervaring van cursisten
 • Eventueel inbrengen casuïstiek

Resultaat van college

Na het volgen van deze actualiteitendag is de cursist bekend met:

 • Het doel en de opdracht aan de gemeenten m.b.t. Jeugd
 • De uitvoering van de Jeugdwet
 • Raakvlakken Jeugdwet met andere wetten binnen het sociaal domein
 • Het kwaliteitskader Jeugd
 • De inzet van sociale teams m.b.t. Jeugd
 • De besproken actualiteiten waaronder bijvoorbeeld:
  1. Eerste evaluatie Jeugdwet in grote lijnen
  2. Verandering persoonlijke verzorging Jeugd
  3. Wetswijziging woonplaatsbeginsel Jeugd

Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen?

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

* verplichte velden
« terug naar Trainingen