Teambuilding en Integraal samenwerken

Inhoud van training

Om echt goed samen te kunnen werken is het noodzakelijk elkaar goed te leren kennen. Wie kan wat en bij wie kan ik waarvoor terecht? Weten wie welke ervaring en deskundigheid meebrengt, maar ook de visies, competenties en voorkeuren van collega’s kennen en kunnen benutten. Wat doe je zelf, en wat doe je samen? Alle professionals binnen een team hebben hun eigen ervaring, werkwijzen en voorkeuren. Daarnaast is er ook de samenwerking met instanties, klanten of andere organisaties. Dit vraagt naast een open houding ook om het vermogen mee te denken en te communiceren op verschillende niveaus. Het is daarom van groot belang dat teamleden weten hoe zij hier mee om gaan en kúnnen gaan. Dat ze weten waar hun krachten liggen, maar ook hun zwaktes, en dat zij daarbij goed op elkaar zijn ingespeeld.

Doel van training

Deze training biedt handvaten voor een betere (integrale) samenwerking. Het wordt altijd afgestemd op het team dat het betreft en kan op vele manieren worden vormgegeven. Het is gericht op het verbeteren van de samenwerking door voorkeuren in kaart te brengen met behulp van teamrollen en gedragsanalyses. Communicatie verbeteren met technieken als waarderend of motiverend interviewen. Medewerkers in hun kracht zetten door in te spelen op en gebruik te maken van elkaars competenties en krachten. Naast effectiviteit op het gebied van (integrale) samenwerking en communicatie, wordt met deze training ook meer plezier en verbondenheid gecreëerd wat de productie, betrokkenheid en loyaliteit ten goede zal komen.

Duur van training

De duur van deze training betreft twee dagdelen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor alle teams die willen werken aan onderlinge samenwerking, communicatie of verbondenheid.

Werkwijze tijdens training

Deze training bevat een prettige balans tussen het opdoen van theoretische kennis en het oefenen met gespreksvoering aan de hand van passende casuïstiek. Er wordt van deelnemers een actieve inzet verwacht, waarbij interactie, discussie en praktijk een belangrijk onderdeel vormen.

Resultaat van training

Na deze training:
– Heb je de juiste handvaten om de integrale samenwerking te verbeteren;
– Ken je je teamleden beter, waardoor je gemakkelijker kunt communiceren en samenwerken;
– Heb je inzicht in je eigen gedragsvoorkeuren, en bijbehorende valkuilen en competenties;
– Kijkt het team terug op een leerzame, maar vooral leuke dag.

Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

    * verplichte velden
    « terug naar Trainingen