Actualiteitencollege Participatiewet 2019 (ook mogelijk in samenhang met de Wmo en Jeugdwet)

Inhoud van het college

Op deze Actualiteitendag bespreken we de wijzigingen in wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en de nieuwste jurisprudentie.

De volgende onderwerpen worden tijdens deze training behandeld;

 • Belastingkaart 2019
 • Plannen schuldpreventie
 • Extra geld voor kinderen
 • Helpt strenger sanctioneren?
 • Strengere regels WW van Poolse arbeiders
 • Actuele jurisprudentie over boeten, gezamenlijke huishouding, middelen, recht niet vast te stellen, voldoen aan de re-integratieverplichtingen versus godsdienstvrijheid
 • Hoe gaan we om met de gegevensoverdracht sinds de AVG?
 • Maximering eigen bijdrage Wmo
 • Stand van zaken Beslagvrije voet
 • Wet gezichtsbedekkende kleding
 • Maatwerk kostendelersnorm bijv. bij tijdelijk onderdak
 • Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen
 • Nieuwe ambities voor aanpak laaggeletterdheid.
 • Tegemoetkoming slachtoffers Q-koorts
 • Aan de slag met de toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Op verzoek kunnen onderwerpen ook worden weggelaten en/of worden toegevoegd

Doel van het college

Het doel van het college is deelnemers op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de meest actuele jurisprudentie.

Duur van het college

Dit college duurt, afhankelijk van de opzet van de training, 1 dagdeel of 1 dag

Voor wie?

Voor iedereen die bij de uitvoering van de Participatiewet (PW) betrokken is zoals inkomensconsulenten, klantmanagers, werkconsulenten, administratief medewerkers, handhavers, beleidsmedewerkers e.a..

Werkwijze tijdens het college

Wij behandelen de onderwerpen op een interactieve manier waarbij we gebruik maken van eigen casussen en van casussen die de deelnemers zelf inbrengen. Ook is er aandacht voor eigen gemeentelijk beleid. Zo is de koppeling naar de dagelijkse werkuitvoering gewaarborgd.

Studiemateriaal

Syllabus (verstrekt tijdens college)

Resultaat van het college

Na het volgen van dit college zijn de deelnemers op de hoogte van:

 • De ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid
 • De recente wijzigingen in wet- en regelgeving
 • De meest recente jurisprudentie.

Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen?

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

* verplichte velden
« terug naar Trainingen