Training ethiek en ethische dilemma’s binnen het Sociaal Domein

Inhoud van training

Professionals in wijkteams krijgen steeds meer te maken met de zware (multi-) problematiek van de burger. Iedereen die in het Sociaal Domein met mensen werkt komt ethische vraagstukken tegen. Als gevolg hiervan worden de professionals geconfronteerd met lastige dilemma’s. Er spelen bij een ethisch dilemma vaak vele belangen: van de burger, van de gemeente en betrokken organisaties en natuurlijk van de professional zelf.

Tijdens deze één –  of meerdaagse training gaan we het hebben over waarden en normen en hoe te handelen als je in een situatie komt waar ethische besluiten genomen moeten worden terwijl er zoveel verschillende belangen zijn. We gaan het ethisch dilemma stappenplan doorlopen. Mogelijk gaan we ook aan de slag met moreel beraad. We maken hierbij gebruik van eigen ingebrachte casuïstiek.

De volgende onderwerpen worden besproken;
– Wat is ethiek?
– Waarden en normen
– Ethisch handelen
– Ethische dilemma‘s
– Stappenplan ethische dilemma’s
– Casuïstiek
– Moreel beraad

Doel van training

Ethiek betreft het systematisch nadenken over en reflecteren op moreel handelen: Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en op basis van welke waarden?

De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet alleen op een logische basis gemaakt worden. De weg om uit een dilemma te geraken is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze.

Tijdens deze training gaan we het hebben over waarden en normen en bieden we enkele handvaten voor hoe te handelen als je in een situatie komt waar ethische besluiten genomen moeten worden terwijl er zoveel verschillende belangen zijn.

Duur van training

Deze training duurt 1 of meer dagen

Voor wie?

Professionals die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein

Resultaat van de training

Na deze training:
– Zijn professionals zich bewust van de ethische problematiek die zij bij de uitvoering van hun werk tegen komen en zijn zij in staat hierover te reflecteren;
– Weten professionals hoe te handelen in situaties waarin zich ethische dillema’s voordoen.

Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen?

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

* verplichte velden
« terug naar Trainingen