Mantelzorg en mantelzorg dilemma’s

 Inhoud van training

In Nederland zijn er ongeveer 4.400.000 mantelzorgers van 16 jaar en ouder die onbetaald  en langdurig zorg dragen voor iemand die zij lief hebben. Vrijwel iedereen krijgt op een bepaald moment in zijn/haar leven met mantelzorg te maken. Dit kan voor een korte periode zijn, vaak gaat het om langere periodes. Mantelzorgers staan regelmatig voor moeilijke keuzes, morele dilemma’s. Hierbij spelen persoonlijke waarden en normen een rol. Voor professionals speelt ook mee dat het eigen, professionele handelen soms op gespannen voet komt te staan met de wensen van de mantelzorgers en/of de zorgontvanger.

Tijdens deze training gaan we o.a. in op wat mantelzorg nu precies inhoudt en wat vanuit de Wmo de verantwoordelijkheden zijn m.b.t. mantelzorg. Daarnaast verkennen we de mogelijke dilemma’s van mantelzorgers en professionals en bespreken we hoe je hier als professional mee om kunt gaan.

Doel van training

Het doel van deze training is om een beter beeld te krijgen van wat mantelzorg inhoudt, en welke morele en mantelzorg dilemma’s mogelijk kunnen voorkomen en hoe je hier vervolgens professioneel mee omgaat.

Duur training

Deze training duurt 1 lesdag

Voor wie?

Professionals binnen het Sociaal Domein

Werkwijze training

 • Kennisoverdracht plenair middels PPT en Youtube
 • Praktijkvoorbeelden bespreken
 • Moreel beraad
 • Oefenopdrachten
 • Casuïstiek mbt casussen waarin ethische vraagstukken een rol spelen

Huiswerk vooraf

Nadenken over praktijkvoorbeelden en mogelijk in te brengen casussen

Resultaat van training

 • Ben je op de hoogte wat mantelzorg precies inhoudt
 • Weet je wat vanuit de Wmo de verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot mantelzorg
 • Ben je op de hoogte van de wettelijke mogelijkheden tot verlof in geval van mantelzorg
 • Weet je wat een moreel dilemma is en wat er aan morele dilemma’s ten grondslag ligt
 • Heb je inzicht in de mogelijke dilemma’s van mantelzorgers en professionals
 • Heb je kennis gemaakt met het stappenplan voor een moreel dilemma
 • Ben je bekend met een moreel beraad met betrekking tot een mantelzorg dilemma


Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen?

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

* verplichte velden
« terug naar Trainingen