Training signaleren huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling en de meldcode

 Inhoud van training

Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer 1.000.000 mensen slachtoffer zijn van incidenteel huiselijk geweld (1 tot en met 10 keer per jaar). Ruim 200.000 personen zijn slachtoffer van ernstig, structureel of evident huiselijk geweld. Elk jaar worden in Nederland ruim 118.000 kinderen mishandeld.

De volgende onderwerpen worden tijdens de training behandeld;

 • Wanneer is er sprake van huiselijk geweld en/of kinder – en ouderenmishandeling?
 • Welke vormen van huiselijk geweld zijn er?
 • Hoe signaleer ik huiselijk geweld en/of kinder – en ouderenmishandeling
 • Hoe handel ik bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kinder- en ouderenmishandeling?
 • Wat is mijn rol als professional  bij vermoeden huiselijk geweld en/of kinder- en ouderenmishandeling?
 • Het gebruik van de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Doel van training

Wat doe je als professional als je vermoedt dat een cliënt mogelijk mishandeld wordt?
Hoe te handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is vaak een moeilijke afweging.

Tijdens de trainingen gaan we het hebben over wat huiselijk geweld en kinder – en ouderenmishandeling inhoudt en wat te doen bij het vermoeden van dergelijke situaties. Ook komt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod.

Voor wie?

Professionals binnen het Sociaal Domein

Resultaat van training

 • De professional heeft kennis van huiselijk geweld, kinder- en ouderen mishandeling
 • De deelnemer is bekend met verschillende vormen van huiselijk geweld
 • De deelnemer is bekend met de Wmo in relatie tot huiselijk geweld
 • De professional is zich bewust van zijn/haar professionele beroepshouding en verantwoordelijkheid m.b.t. het signaleren van huiselijk geweld
 • De professional is in staat om in zijn/haar contact met de burger zo nodig huiselijk geweld te signaleren
 • De professional  is bekend met  de meldcode en weet hoe te handelen in geval van vermoedens van mishandeling/ geweld

Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen?

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

* verplichte velden
« terug naar Trainingen