Werken met positieve gezondheid

Inhoud van training

Positieve gezondheid is een nieuwe en bredere kijk op gezondheid en benadert gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het betreft een holistische benadering welke aansluit bij het gedachtegoed binnen het huidige zorg-systeem. Door niet de focus te richten op ziekten of beperkingen, maar door uit te gaan van mogelijkheden, kan beter worden aangesloten bij de behoeften van de burger en worden ingespeeld op de speerpunten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Kennis van deze nieuwe kijk op gezondheid in essentieel om mee te kunnen bewegen met het huidige gedachtegoed, welke werd ingeluid door de ‘Kanteling’.

Doel van training

Het doel van de training is het kennismaken met het begrip positieve gezondheid, de aanleiding en de mogelijkheden die deze methode brengt. De training benadrukt het belang van deze werkwijze en stelt deelnemers in staat het in de praktijk toe te passen door middel van het gespreksinstrument het ‘spinnenweb van gezondheid’.

Duur van training

Deze training duurt twee dagdelen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met klant- of cliëntgesprekken en een verdiepingsslag wil maken in gesprekken op het gebied van begeleiding, eigen regie of een brede zorgvraag.

Werkwijze tijdens training

De training bevat een prettige balans tussen het opdoen van theoretische kennis en het oefenen met gespreksvoering aan de hand van passende casuïstiek. Er wordt van deelnemers een actieve inzet verwacht, waarbij interactie, discussie en praktijk een belangrijk onderdeel vormen van de lesdagen.

Resultaat van training

Na deze training:
– Ben je op de hoogte van het ontstaan en het belang van Positieve Gezondheid;
– Kun je het gespreksinstrument effectief inzetten;
– Weet je welke invloed je hebt op de resultaten van het gesprek;
– Ben je in staat een meer cliëntgericht gesprek te voeren.

Investering

Prijs op aanvraag

Heb je vragen?

Voor overige vragen, mail of bel:
Mail: info@professionals-qlub.nl
Tel.: 023-56 212 99

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op.

    * verplichte velden
    « terug naar Trainingen