Wmo

Tijdens deze VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Tijdens deze verkorte VR training leren deelnemers hun weerbaarheid te vergroten en effectief om te gaan met emotioneel en agressief gedrag.
>>meer informatie

Ook mogelijk in samenhang met de Participatiewet en Jeugdwet
Deze dag richt zich op de meest recente ontwikkelingen binnen de Wmo 2015. Wat zijn de consequenties van de Wmo 2015? Met welke nieuwe doelgroep hebben we te maken? En welke raakvlakken liggen er met de andere decentralisaties; de jeugdwet en de Participatiewet (PW).
>>meer informatie

De wmo consulent vormt de schakel tussen de gemeente en haar bewoners. De Wet maatschappelijke ondersteuning beoogt mensen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname in de maatschappij, waarbij het streven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wanneer iemand extra ondersteuning nodig heeft wordt de wmo consulent ingeschakeld.

Alle relevante onderwerpen betreffende de basiskennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals het juridisch kader, de verschillende voorzieningen en veel voorkomende ziektebeelden. De training richt zich op deze onderwerpen, als basis voor passende kennis.
>>meer informatie

Als medewerker Klanten Contact Centrum (KCC) Sociaal Domein ben je het eerste telefonische aanspreekpunt voor vragen en ideeën van de burger. Je gaat in gesprek met de burger en achterhaalt wat de behoefte van de burger is, je bent op zoek naar de vraag achter de vraag. Je informeert op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Je geeft uitleg over de processen die volgen op de gestelde hulpvragen.
>>meer informatie

Wat doe je als professional als je vermoedt dat een cliënt mogelijk mishandeld wordt? Hoe te handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is vaak een moeilijke afweging.
>>meer informatie

Mantelzorgers staan regelmatig voor moeilijke keuzes, morele dilemma’s. Hierbij spelen persoonlijke waarden en normen een rol. Voor professionals speelt ook mee dat het eigen, professionele handelen soms op gespannen voet komt te staan met de wensen van de mantelzorgers en/of de zorgontvanger.
>> meer informatie

De training ‘effectief communiceren met volwassenen en kinderen’ heeft als uitgangspunt de Gordon methode. De Gordon methode leert je om op een prettige en duidelijke manier met elkaar te communiceren.
>>meer informatie