Zo vergroot je jouw online kansen op de arbeidsmarkt

Je hebt gereageerd op een interessante opdracht. Je beschikt over de benodigde werkervaring, hebt de juiste vooropleiding, ruime ervaring met de gevraagde software-systemen en de gewenste houding. Toch word je niet eens uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hoe kan dat? Grote kans dat je cv in een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) terecht is gekomen. En veel van die softwareprogramma’s kunnen jouw klassieke cv niet goed lezen.

Steeds meer gemeenten gaan, genoodzaakt door aanbestedingsregels, voor de tijdelijke inhuur van personeel over op werving en selectie via online marktplaatsen. Zo’n Dynamisch Aankoopsysteem, oftewel DAS, is een alternatief voor een raamovereenkomst, zegt Jaap Jan Westland. Hij is relatiemanager bij Flextender, een online platform voor inhuuropdrachten. ‘Op zo’n online marktplaats komen vraag een aanbod bij elkaar,’ vertelt hij. ‘Veel gemeenten en andere (overheids)organisaties gebruiken marktplaatsen voor het uitzetten van hun inhuuropdrachten, waarna professionals uit de gehele markt hierop kunnen reageren. Bij Flextender begeleiden wij de opdracht van a tot z en nemen we de opdrachtgever verschillende taken uit handen. Wij zijn 100% onafhankelijk. Dat waarborgt een eerlijk en transparant selectieproces.’

Digitale leesbaarheid

Er zijn veel Dynamische Aankoop Systemen in omloop, die soms sterk van elkaar verschillen. Zo bestaan er centrale marktplaatsen en marktplaatsen die per opdrachtgever zijn ingericht. Sommige systemen zijn volautomatisch: daarbij worden cv’s alleen door een softwareprogramma beoordeeld. Zeker bij zo’n systeem is het heel belangrijk dat de ‘digitale leesbaarheid’ van je cv goed is. Jaap Jan: ‘Je kunt dit verbeteren door de juiste trefwoorden in je cv te gebruiken. Anders loop je het risico dat de computer jouw kwaliteiten niet herkent en dat je ten onrechte als ‘ongeschikt’ wordt beoordeeld. Bij Flextender hanteren we het vier-ogen-principe. Dat houdt in dat cv’s bij ons altijd door twee mensen worden bekeken.’

Punten op basis van criteria

Wat voor systeem je ook treft, als je via een DAS reageert op een vacature, is het essentieel om expliciet aan te geven dat je aan de gevraagde criteria voldoet. ‘Op basis van die criteria worden aan je cv punten toegekend,’ vertelt Jaap Jan. ‘Het probleem is echter dat veel mensen er te makkelijk vanuit gaan dat het wel uit hun cv is op te maken welke opleiding ze bijvoorbeeld hebben gevolgd. Helaas is dat in de praktijk lang niet altijd het geval. Wij moeten onomstreden kunnen vaststellen dat een kandidaat aan de gevraagde eisen voldoet. Als dat niet zo is, kan dat leiden tot puntenaftrek of zelfs tot uitsluiting.’

Kritische blik

Moet je dan meteen je hele ‘klassieke’ cv herschrijven? ‘Nee,’ antwoordt Jaap Jan, ‘dat is nou ook weer niet nodig. Je kunt je originele cv zeker als basis gebruiken. Wel is het verstandig om er eens een kritische blik op te werpen en te kijken of je alles wel écht duidelijk hebt vermeld. Als bijvoorbeeld in je cv staat dat je in een tijdvak tussen 2000 en 2015 in verschillende functies hebt gewerkt bij gemeente X, dan kunnen we daaruit niet zonder meer vaststellen dat je drie jaar ervaring hebt als communicatieadviseur.’

Andere vereisten

Het draait dus vooral om de criteria, stelt Jaap Jan. ‘Voldoe je niet aan de ‘knock-out’-criteria? Dan heeft reageren geen zin. En reageer bij gangbare functies alleen als je voldoet aan de meeste gunningscriteria. Let daarnaast ook op eventuele andere vereisten, bijvoorbeeld de maximale lengte van je cv, of er referenten moeten worden vermeld en in welke taal je het cv moet aanbieden. Bij gelijke score is het uurtarief bepalend. Offreer direct je scherpste bod, want het is achteraf niet mogelijk om je tarief nog aan te passen.’

Laatste tip

Of hij nog een laatste tip heeft? Hij knikt. ‘Zet alle criteria onder elkaar op het voorblad van je cv en geef per criterium aan waarom je vindt dat je daaraan voldoet. Dat hoeft echt geen heel epistel te worden; verwijs bijvoorbeeld naar bepaalde werkervaring, of schrijf dat je bepaalde softwarekennis hebt opgedaan bij gemeente X. Bij een twijfelgeval kun je kort toelichten waarom je toch vindt dat je er punten voor moet krijgen. Dat wil niet altijd zeggen dat je die punten ook daadwerkelijk krijgt, maar het geeft in ieder geval aan dat je er zelf goed over nagedacht hebt en dat je kunt beargumenteren waarom je de meest geschikte kandidaat bent.’


Klik hier voor meer informatie over onze (VR) trainingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een VR training voor het sociaal domein?

* verplichte velden
« terug naar Blog