• Actualiteitencollege Participatiewet voor Financiën

  Tijdens dit college worden de taken van de Uitkeringsadministratie en de afdeling Debiteuren besproken om zo de samenwerking te verbeteren. Daarnaast is het van belang meer van elkaars werk te weten in verband met de vervanging bij het telefonisch spreekuur. lees verder
  augustus online / op locatie alle niveaus 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Actualiteitencollege Participatiewet 2021

  Op deze Actualiteitendag bespreken we de wijzigingen in wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en de nieuwste jurisprudentie. lees verder
  online gevorderd dagdeel / 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Basiscursus Participatiewet

  In deze cursus worden alle relevante onderwerpen van de Participatiewet (PW) op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. lees verder
  Combi tussen klassikaal en online mogelijk alle niveaus 7 dagen 1.695,-
 • Basiscursus Participatiewet voor Jongerenconsulent

  Werk je als medewerker van het Jongerenloket of als jongerenconsulent? Tijdens deze trainingsdag worden alle relevante onderwerpen van de Participatiewet (PW) die betrekking hebben op jongeren tot 27 jaar op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. lees verder
  augustus online / op locatie alle niveaus 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Basiscursus PW voor Uitkeringsadministratie

  In deze cursus worden alle voor medewerkers Uitkeringsadministratie relevante onderwerpen van de Participatiewet op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. Naast de algemene uitgangspunten van de Participatiewet ligt de nadruk op de onderwerpen die te maken hebben met de financiële kant van de uitvoering van de bijstandsverlening. Tevens besteden we op hoofdlijnen aandacht aan de belangrijkste Voorliggende Voorzieningen en de inkomensondersteunende voorzieningen. lees verder
  start 15 september online / op locatie alle niveaus 3 dagen 269,- / 1.695,- per dag
 • Cursus Bijstand en Belastingen

  In de cursus Bijstand en Belastingen worden alle belastingaspecten die bij de uitvoering van de Participatiewet een rol spelen behandeld. lees verder
  augustus online / op locatie gevorderd 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Cursus Bijzondere Bijstand en Inkomensondersteunende Voorzieningen

  In deze cursus worden alle relevante aspecten van de Bijzondere Bijstand en de andere Inkomensondersteunende voorzieningen behandeld. lees verder
  augustus online / op locatie alle niveaus 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Cursus Boetewet en Boetebesluit

  In deze cursus worden alle relevante aspecten van de Boetewet en Boetebesluit behandeld. De Boetewet is sinds 1 januari 2013 weer teruggekeerd bij de bijstandsverlening. De regels zijn inmiddels door uitspraken van de Centrale Raad van beroep danig gewijzigd. Begrippen als opzet, grove schuld en verminderde verwijtbaarheid hebben hun intrede gedaan. Er wordt naast inhoudelijke aspecten ook aandacht besteedt aan de procedure die bij het boetebesluit moet worden gevolgd. Hierbij spelen bijvoorbeeld de functiescheiding en het zwijgrecht een belangrijke rol. lees verder
  augustus online / op locatie gevorderd 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Cursus Terugvordering en Verhaal

  In deze 2-daagse cursus worden alle relevante onderwerpen over Terugvordering en Verhaal op een interactieve en duidelijke wijze behandeld. Daarbij maken we veel gebruik van casuïstiek zodat er een directe koppeling naar de praktijk plaatsvindt. lees verder
  september online / op locatie alle niveaus 2 dagen 269,- / 1.695,- per dag
 • Cursus Voorliggende Voorzieningen

  De Participatiewet is het sluitstuk van het sociale zekerheidstelsel. Dat betekent dat eerst een beroep moet worden gedaan op andere voorzieningen binnen de sociale zekerheid. Het is dus van groot belang kennis te hebben van de hoofdlijnen van deze voorliggende voorzieningen zodat niet onnodig bijstand wordt verleend waar het niet nodig is. Recht op voorliggende voorzieningen kunnen bij de bijstandsaanvraag aanwezig zijn maar kunnen ook tijdens de uitkering ontstaan bij wijziging van omstandigheden. lees verder
  augustus online / op locatie alle niveaus 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Fraudealertheid

  op locatie alle niveaus 1 dag 269,-
 • Fraudealertheid, dossieronderzoek en gespreksvaardigheden

  De eerste dag zal voornamelijk in het teken staan van de theorie. De tweede dag zullen we, samen met een actrice, de gespreksvaardigheden oefenen. Afhankelijk van het beleid en de wensen van de deelnemers kan de inhoud hierop aangepast worden. lees verder
  op locatie alle niveaus 2 dagen 319,- / 1.895,- per dag
 • Motiverende Gespreksvoering

  Tijdens deze training leer je hoe motivatie en gedragsverandering werkt en hoe je met Motiverende Gespreksvoering de eigen motivatie van je klant naar boven haalt en versterkt. lees verder
  online / op locatie alle niveaus 3 dagen op aanvraag
 • Online Actualiteitencollege Participatiewet 2021

  Tijdens het Online Actualiteitencollege Participatiewet bespreken we in 3,5 uur de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en de nieuwste jurisprudentie. lees verder
  online gevorderd 3,5 uur 149,-
 • Online Speedcollege Actualiteiten PW (2 uur)

  Tijdens dit online speedcollege wordt er in 2 uur gekeken naar de recente actualiteiten op het gebied van de Participatiewet (PW). Daarnaast worden eigen ingebrachte vraagstukken behandeld. Mits je beschikt over de basiskennis PW kun je op deze manier op de hoogte blijven zonder een hele of halve dag kwijt te zijn aan een opfriscursus, je kunt eigen casussen voorleggen én je hoeft er de deur niet voor uit! lees verder
  online gevorderd 2 uur 79,-
 • Opfriscursus Participatiewet

  In deze cursus worden bepaalde, met de opdrachtgever afgesproken, onderwerpen nader behandeld. Dit kan gaan over bijvoorbeeld inkomen en vermogen, de gezamenlijke huishouding, fraudealertheid, terugvordering en verhaal e.a. lees verder
  september online / op locatie gevorderd 1 dag 269,- / 1.695,-
 • Verdiepingscursus Participatiewet

  In deze cursus worden bepaalde, met de opdrachtgever afgesproken, onderwerpen nader behandeld. Dit kan gaan over bijvoorbeeld inkomen en vermogen, de gezamenlijke huishouding, fraudealertheid, terugvordering en verhaal e.a. lees verder
  september online / op locatie gevorderd 1 dag 269,- / 1.695,-
 • VR Huisbezoek

  VR Huisbezoek is een interactieve en praktijkgerichte training waarbij gebruik wordt gemaakt van virtual reality (VR). Het hoofdonderwerp is het 'huisbezoek' als onderdeel van een onderzoek naar rechtmatige verstrekking van de uitkering. lees verder
  november 2021 op locatie alle niveaus 1 dag 299,-

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!