Misschien ben je sinds kort werkzaam in de uitvoering van de Participatiewet of wil je daarin gaan werken? Of misschien heb je zijdelings te maken met de Participatiewet en zou je in een dagdeel graag de highlights behandelen? En naast kennis van de Participatiewet is het ook belangrijk kennis te hebben van de hoofdlijnen van de Voorliggende Voorzieningen. Bekijk onze trainingen op het gebied van de Participatiewet.
Tijdens de opleiding tot Wmo consulent worden alle relevante onderwerpen betreffende de basiskennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals het juridisch kader, de verschillende voorzieningen en veel voorkomende ziektebeelden behandeld. Ook het toe kunnen passen van de juiste vaardigheden staat centraal. Of misschien wil je meer leren over hoe je de eigen motivatie van de klant naar boven haalt en versterkt? Bekijk onze trainingen op het gebied van Wmo.
Weet jij wat de raakvlakken van de Jeugdwet met andere wetten binnen het sociaal domein zijn? En wat het Kwaliteitskader Jeugd inhoudt? Wat het doel en de opdracht aan de gemeenten is m.b.t. Jeugd? Of misschien wil je meer leren over hoe je de eigen motivatie van de klant naar boven haalt en versterkt, en hoe je weerstand ombuigt naar waardevolle signalen die jou en je gesprekspartner verder helpen? Bekijk onze trainingen op het gebied van Jeugd.
Om ervoor te zorgen dat jouw kennis up to date is, moet je als schuldhulpverlener regelmatig trainingen volgen om jouw certificering te behouden. Misschien heb je behoefte aan een overzicht van de laatste actualiteiten op het gebied van schuldhulpverlening en budgetcoaching? Of wil jij je kennis ophalen op het gebied van beschermingsbewind of meer weten over schuldenbewind? In samenwerking met een van onze partners organiseren wij modules van de Permanente Educatie.
Iedere professional met direct klantcontact heeft soms te maken met lastig gedrag van een klant. Het doel is om de situatie te de-escaleren, maar hoe? Hoe ga je om met emotie en agressie, welke vaardigheden komen hierbij kijken? Wat is het agressieprotocol? Is er eenduidigheid binnen jouw team en zijn er teamafspraken? Wat zijn de belangrijkste valkuilen en tips bij interventies? Hoe ga je om met eventuele opvang en nazorg. Bekijk onze trainingen op het gebied van Veiligheid.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!